Selecteer een pagina
Nieuwe voorzitter Economic Board Noord-Nederland 

Nieuwe voorzitter Economic Board Noord-Nederland 

Economic Board Noord-Nederland (EBNN) heeft een nieuwe voorzitter; Meiltje de Groot. Dat maakte voorzitter VNO-NCW Noord en waarnemend voorzitter EBNN Sieger Dijkstra op 12 juli 2022 bekend. Binnen deze nevenfunctie van de directeur van Groningen Airport Eelde gaat De Groot aan de slag om in samenwerking met de overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers de ontwikkelingen in het Noorden kracht bij te zetten. “We gaan er samen voor zorgen dat we zaken in beweging zetten en een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling en welvaart in Noord-Nederland”, aldus De Groot. 

Voorzitter VNO-NCW Noord Sieger Dijkstra is blij met de benoeming: “Met Meiltje hebben we een voorzitter die goed in staat is om de mogelijkheden van Noord-Nederland over het voetlicht te brengen zowel in de regio als in Den Haag en Brussel.” 

De nieuwe voorzitter EBNN heeft zin om aan de slag te gaan: “Fryslân, Groningen en Drenthe hebben veel te bieden op het gebied van nieuwe energievormen zoals waterstof, maar ook de ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie, digitalisering, agrifood en gezondheid zijn veelbelovend. Tegelijkertijd zijn er ook de nodige uitdagingen waar niet alleen het Noorden mee te kampen heeft, zoals het vinden van voldoende en gekwalificeerd personeel. EBNN is het netwerk waar partijen vanuit overheid, onderwijs en bedrijfsleven samenkomen en is bij uitstek geschikt om elkaar te versterken en gezamenlijk innovaties en economische ontwikkeling aan te jagen.” 

Aanjager EBNN Sabine Koebrugge: “Heel fijn dat Meiltje ons team komt versterken zodat we in volle vaart aan de slag kunnen met de vernieuwde Economic Board Noord-Nederland. In de board zijn overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers vertegenwoordigd. Bovendien wordt de board binnenkort uitgebreid. Met deze uitbreiding verwachten we onder andere de kansen uit de Research- en Innovatiestrategie voor Slimme Specialisatie (RIS3) voor Noord-Nederland, die door SNN is opgesteld, op te kunnen pakken.” 

Sabine Koebrugge is in mei 2022 aan de slag gegaan als aanjager voor EBNN. Meiltje en Sabine zijn de komende tijd de gezichten van EBNN.  

X