Samen voor de vooruitgang van Noord-Nederland.

De Economic Board Noord Nederland (EBNN) is een bestuurlijk platform van onderwijs, ondernemers en overheid, VNO-NCW MKB Noord, NOM en het SNN in de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Het verbindt, inspireert en zet aan tot actie.

Onze ambitie


De belangrijkste ambitie van EBNN is het duurzaam versterken van de noordelijke economie door de samenwerking in Noord-Nederland te intensiveren, groeikansen op te pakken en als platform elkaar te informeren over regionale, nationale en internationale ontwikkelingen. De EBNN houdt zich bezig met de ontwikkelingen die het gezamenlijk noordelijk economisch en maatschappelijk belang onderstrepen. Het spreekt voor zich dat de deelnemende partijen ook hun eigen speerpunten hebben.

De drie O’s, Onderwijs, Ondernemingen en Overheid, trekken binnen EBNN samen op als gelijkwaardige partners. De EBNN is daarmee op de schaal van Noord-Nederland een unieke ontmoetingsplaats van de triple helix.

ebnn-vooruitgang-2

Introductie
EBNN

De EBNN is een dynamische organisatie met een flexibele en informele werksfeer waar ruime mogelijkheid tot zelfontplooiing is.

De EBNN is bezig om zich te transformeren van een bestuurlijk lobbyplatform op de achtergrond naar een netwerk van betrokken partners die samen willen DOEN. Uitvoering geven aan de ambities van Noord-Nederland, zoals die zijn vastgelegd in strategienota’s en innovatie agenda’s van de overheden en de verschillende sectoren.

 

Samenstelling
EBNN


Huidige samenstelling

Board

Gedeputeerde EZ provincie Fryslân
Friso Douwstra

Gedeputeerde EZ provincie Drenthe
Henk Brink

Gedeputeerde EZ provincie Groningen
IJzebrand Rijzebol

Wethouder EZ gemeente Leeuwarden
Abel Reitsma

Wethouder EZ gemeente Assen
Mirjam Pauwels-Paauw

Wethouder EZ gemeente Groningen
Berndt Benjamins

Wethouder EZ gemeente Emmen
Guido Rink

Voorzitter VNO-NCW Noord
Sieger Dijkstra

Voorzitter College van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen
Jouke de Vries

Voorzitter College van Bestuur Hanzehogeschool Groningen
Dick Pouwels

Voorzitter College van Bestuur NHL Stenden
Erica Schaper

Voorzitter College van Bestuur Drenthe College
Arwin Nimis

Regiovoorzitter LTO Noord
Trienke Elshof

Directeur NOM (adviseur)
Dina Boonstra

Directeur SNN (adviseur)
Marjan Dol

Regioambassadeur ministerie van EZK (adviseur)
Adriaan Beenen

Vertegenwoordiger Energie
Ad van Wijk

Vertegenwoordiger Watertechnologie
Erwin Dirkse

Vertegenwoordiger Food
Jan Buining

Vertegenwoordiger Gezondheid/Healthy Ageing
Henk Snapper

Uitvoeringstafel

Hoofd EZ provincie Fryslân
Marieke Ferwerda

Hoofd EZ provincie Drenthe
Ria Lahuis

Hoofd EZ provincie Groningen
Hans Hermse

Hoofd EZ gemeente Leeuwarden
Martijn Gerkes

Hoofd EZ gemeente Assen
Wouter Meijerman

Hoofd EZ gemeente Groningen
Diderik Koolman

Hoofd EZ gemeente Emmen
Gerard Feringa

Manager Ontwikkelen & Internationaliseren NOM
Koos Fuykschot

Manager Subsidies, SNN
Deka Wind

Coördinator Northern Knowledge
Albert van der Kooij

Locatiemanager NHL Stenden Hogeschool  Emmen
Annette Verhoef

Regiomanager LTO Noord
Paul Bos

Vertegenwoordiger Universiteit v/h Noorden
Peter van Kampen

Lector New Business & ICT Hanze Hogeschool
Hugo Velthuijsen

Programmadirecteur Innovatie & Ondersteuning, Terrra College
Sjoerd Pool

Senior adviseur ministerie van EZK
Allard van Dijk

Directeur VNO-NCW MKB Noord
Ton Schoor

Vertegenwoordiger Energietransitie, directeur New Energy Coalition
Marieke Abbink

Vertegenwoordiger Digitalisering, voorzitter Noorden Digitaal,
Nick Degens

Vertegenwoordiger Agro-Food, directeur Energy & Public Affairs Avebe
Barbara Huneman

 

Contact

Economic Board Noord-Nederland
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
Topsportzorgcentrum, derde verdieping

050 534 38 44
j.leemhuis@drenthe.nl