Samen voor de vooruitgang van Noord-Nederland.

Uniek bestuurlijk platform van het bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen, VNO-NCW MKB Noord, NOM en het SNN.

Onze ambitie


De belangrijkste ambitie van de EBNN is het duurzaam versterken van de noordelijke economie door de samenwerking in Noord-Nederland te intensiveren, groeikansen op te pakken en als platform elkaar te informeren over regionale, nationale en internationale ontwikkelingen.

De EBNN houdt zich bezig met de ontwikkelingen die het gezamenlijk noordelijk economisch en maatschappelijk belang onderstrepen. Het spreekt voor zich dat de partijen ook elk hun eigen speerpunten hebben.

Naast vele aandachtspunten ziet de EBNN met name energie (in het bijzonder de transactie naar waterstof), de agrofood sector, de circulaire economie, de arbeidsmarkt en de digitalisering voor de komende jaren als speerpunten van de noordelijke economie.

ebnn-vooruitgang-2

Introductie
EBNN


Het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de overheden in de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe hebben besloten tot oprichting van de Noordelijke Innovation Board in 2016 en de samenvoeging van de Noordelijke Innovation Board en de Bestuurscommissie Economische Zaken tot de Economic Board Noord-Nederland in april 2018.

De EBNN onderstreept, naast het belang voor actuele en urgente zaken, het belang van lange termijnontwikkelingen in Noord-Nederland op economisch gebied, als ook op andere gebieden.

Samenstelling
EBNN


De EBNN kent een bestuurlijke tafel (Board) en een Uitvoeringstafel. Niek Jan van Kesteren is de voorzitter, Denisa Kasova de directeur. De samenstelling van de EBNN is als volgt:

Board

Gedeputeerde EZ provincie Fryslân
Sander de Rouwe

Gedeputeerde EZ provincie Drenthe
Henk Brink

Gedeputeerde EZ provincie Groningen
IJzebrand Rijzebol

Wethouder EZ gemeente Leeuwarden
Friso Douwstra

Wethouder EZ gemeente Assen
Mirjam Pauwels-Paauw

Wethouder EZ gemeente Groningen
Berndt Benjamins

Wethouder EZ gemeente Emmen
Guido Rink

Voorzitter VNO-NCW Noord
Sieger Dijkstra

Voorzitter College van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen
Jouke de Vries

Voorzitter College van Bestuur Hanzehogeschool Groningen
Dick Pouwels

Voorzitter College van Bestuur NHL Stenden
Erica Schaper

Voorzitter College van Bestuur Drenthe College
Arwin Nimis

Regiovoorzitter LTO Noord
Trienke Elshof

Directeur NOM (adviseur)
Dina Boonstra

Directeur SNN (adviseur)
Marjan Dol

Regioambassadeur ministerie van EZK (adviseur)
Adriaan Beenen

Vertegenwoordiger Energie
Ad van Wijk

Vertegenwoordiger Watertechnologie
Erwin Dirkse

Vertegenwoordiger Food
Jan Buining

Vertegenwoordiger Gezondheid/Healthy Ageing
Henk Snapper

Uitvoeringstafel

Hoofd EZ provincie Fryslân
Marieke Ferwerda

Hoofd EZ provincie Drenthe
Ria Lahuis

Hoofd EZ provincie Groningen
Hans Hermse

Hoofd EZ gemeente Leeuwarden
Martijn Gerkes

Hoofd EZ gemeente Assen
Wouter Meijerman

Hoofd EZ gemeente Groningen
Diderik Koolman

Hoofd EZ gemeente Emmen
Gerard Feringa

Directeur NOM
Dina Boonstra

Directeur SNN
Marjan Dol

Coördinator Northern Knowledge
Albert van der Kooij

Directeur NHL Stenden (Verbindingseenheid R&D Zwaartepunten en Contractactiviteiten)
Soon Hee Santema

Regiomanager LTO Noord
Paul Bos

Vertegenwoordiger Universiteit v/h Noorden
Peter van Kampen

Lector New Business & ICT Hanze Hogeschool
Hugo Velthuijsen

Programmadirecteur Innovatie & Ondersteuning, Terrra College
Ton Stierhout

Senior adviseur ministerie van EZK
Allard van Dijk

Directeur VNO-NCW MKB Noord
Ton Schoor

Vertegenwoordiger Energietransitie, directeur New Energy Coalition
Marieke Abbink

Vertegenwoordiger Digitalisering, voorzitter Noorden Digitaal,
Iris Vis

 

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is in beweging en vraagt zowel om een wendbare en weerbare beroepsbevolking als wendbare en weerbare bedrijven. In Noord-Nederland zet Scholingsalliantie Noord* zich in voor een beroepsbevolking die zich een leven lang ontwikkelt In co-creatie met de EBNN een uniek scholingsplatform scholingsalliantie.nl ontwikkeld voor werknemers, werkzoekenden, zelfstandigen en werkgevers uit héél Noord-Nederland. Dit platform is op 10 juli 2020 gelanceerd. Op dit platform ziet men in één blik welke scholingsmogelijkheden er in verschillende sectoren zijn. Daarnaast geeft het toegang tot loopbaanadvies en inzicht in de kansrijke beroepen in Noord-Nederland.  Scholingsalliantie Noord biedt hiermee een platform dat opleidingsmogelijkheden binnen vele sectoren bekend maakt en de toegang tot (om)scholing versimpelt.

*De Scholingsalliantie Noord is een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen opleidingsfondsen, brancheorganisaties, sociale partners en overheden binnen de provincies Groningen, Drenthe en Friesland.

Digital Society Ecosysteem Noord-Nederland

Digitalisering verandert onze economie en samenleving. Om de kansen die dit biedt te benutten en uitdagingen van deze transformatie aan te pakken is samenwerking nodig. Tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Noord-Nederland geeft hierin al het goede voorbeeld zoals blijkt uit de vele samenwerkingsprogramma's en netwerken van het Digital Society Ecosysteem Noord-Nederland:

Digitale Veiligheid

Digitale Geletterdheid

Noorden Digitaal

Geïnitieerd door de EBNN is in 2019 de netwerkorganisatie ‘Noorden Digitaal’ ontstaan. De ambitie van Noorden Digitaal is een substantiële bijdrage te leveren aan de digitale samenleving, om zodoende de innovatiekracht van Noord-Nederland te versterken. Noorden Digitaal biedt een podium aan en geldt als katalysator voor innovatieve initiatieven op het gebied van Digitale Economie en Samenleving in Noord-Nederland. Noorden Digitaal zet deze digitaliseringsinitiatieven en innovaties (inter)nationaal op de kaart en verbindt regionale en (inter)nationale communities.

 

N.B. Dit overzicht is niet uitputtend, nieuwe samenwerkingen ontstaan in hoog tempo.

Noordelijke
Innovation
Board


De Noordelijke Innovation Board (NIB) is in 2016 van start gegaan met als belangrijkste ambitie het versnellen van de noordelijke economie. De NIB was een samenwerkingsverband tussen de noordelijke ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen, welke in 2014 gezamenlijk de Noordelijke Innovatie Agenda (NIA) hebben opgesteld.

De NIB is gevraagd deze agenda uit te voeren en actualiseren en daarmee de versnelling helpen aan te brengen in de economische groei van Noord-Nederland. Meer rendement halen uit de ecosystemen energie, water, food/agro, gezondheid en industrie. Daarom zijn ondernemers gevraagd het voortouw te nemen, visie te leveren, samenwerkingen te initiëren en regie te voeren over de ontwikkelingen. In de NIB waren verder representanten verenigd van de drie noordelijke provincies, vier grote steden en alle noordelijke onderwijsinstellingen.

De NIB heeft ontwikkelingen geagendeerd en aangejaagd met zo groot mogelijk maatschappelijk en economische impact, namelijk grootschalige programma’s opgeleverd op het gebied de energietransitie ‘De groene waterstofeconomie’, voedseltransitie ‘Gezonde Voeding’ en Watertechnologie Next Level. Deze programma’s zien er als volgt uit:

De uitvoering van deze programma’s is respectievelijk ondergebracht bij de New Energy Coalition, De Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij en de WaterCampus Leeuwarden.

Bestuurscommissie
Economische Zaken


SNN kende tot april 2018 twee Bestuurscommissies, namelijk de Bestuurscommissie Economische Zaken (BC EZ) en de Bestuurscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Mobiliteit (BC SOM).

De BC EZ was tot april 2018 een bestuurlijke tafel onder de vlag van SNN die zich op Noord-Nederlandse schaal bezig hield met economische ontwikkelingen. De formele taak van de BC EZ was het vaststellen van EU-subsidies en het toewijzen ervan aan ondernemers in Noord-Nederland. Verder had de commissie de taak de algemene economische ontwikkeling van Noord-Nederland in gezamenlijkheid te versterken en behandelde de BC EZ algemene economische zaken en actualiseerde het lobbydossiers richting Den Haag of elders.

Deelnemers van de BC EZ waren de gedeputeerden EZ van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe, de wethouders EZ van de gemeenten Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen, de directeur van SNN en eventueel lobbyisten.

ebnn-vooruitgang-1

Contact

Economic Board Noord-Nederland
Laan Corpus den Hoorn 101
9728 JR Groningen
Topsportzorgcentrum, derde verdieping

050 534 38 44
contact@ebnn.nl