Selecteer een pagina

Noordelijke samenwerking Digitale Economie

Noord-Nederland heeft een sterk ontwikkelde IT-sector en dynamisch digitaal-ecosysteem. Afgelopen jaren zijn vele initiatieven ontstaan en is een brede samenwerking gegroeid. Ontstaan vanuit de EBNN, is Noorden Digitaal een netwerk van ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid die samenwerkt om digitalisering in Noord-Nederland een stap verder te brengen, gericht op versterking van de digitale economie en digitale samenleving. Dit doen we door te verbinden, laten stralen, betrekken en adviseren. Daarin onderscheidt Noord-Nederland zich ten opzichte van andere regio’s op het gebied van digitalisering.

Deze brede samenwerking leidde tot de lobby (2019) en organisatie (2020) van het congres Nederland Digitaal waarin het Rijk jaarlijks de Nationale Digitaliseringsstrategie evalueert en actualiseert. Dit congres vond uiteindelijk vanwege de pandemie in 2021 online plaats, mét actieve inbreng vanuit het Noorden. Het gaf het Noorden en onze bedrijven en kennisinstellingen een prachtig podium en versterkte de onderlinge samenwerking.

Onderzoeken

Afgelopen jaar is in opdracht van regionale overheden (provincies en gemeenten) onder andere een onderzoek uitgevoerd naar het digitale ecosysteem (RuG/E&E-advies). De management samenvatting kunt u hier lezen en het rapport zelf hier. Daarnaast was Noord-Nederland pilot voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een Regioscan Digitalisering om de verscheidenheid aan initiatieven gericht op de versnelling van digitalisering van mkb inzichtelijk te maken en te verbinden (Dialogic). Deze methodiek wordt nu landelijk verder uitgerold.

De bevindingen zijn dit jaar gedeeld in 4 sessies met stakeholders (‘Dream big-start small’; vraag-aanbod-kennis; roadmaps en instrumentarium; MKB-dienstverlening). De opgehaalde input wordt op dit moment uitgewerkt als bouwstenen voor het opstellen van een versnellingsprogramma voor digitalisering in Noord-Nederland in de komende 10 jaar.

Contouren

In het noorden groeit sterk de behoefte voor meer noordelijke samenwerking en onderlinge afstemming om te komen tot een gemeenschappelijke ambitie en agenda digitalisering Noord-Nederland. Basis is de Research- en Innovatiestrategie voor Slimme Specialisatie (RIS 3) voor Noord-Nederland en de rol die digitalisering kan spelen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het versnellen van transities in onder andere de energie, zorg en voedsel.

 

Stand van zaken

Het idee is een aantal roadmaps op te stellen, enerzijds op technologieën (onderzoek & innovatie), anderzijds op branches/sectoren, brede MKB, Human Capital en digitale vaardigheden.

Dit moet Q1 2023 leiden tot een gezamenlijke ambitie, doelstelling en een aantal programmalijnen wat als basis kan dienen voor versterking van het digitale ecosysteem en financieringsaanvragen bijvoorbeeld bij het Europese fonds.

Zie voor meer informatie over Noorden Digitaal www.noordendigitaal.nl

Ferdi Hendriks, lid van de stuurgroep Noorden Digitaal en accountmanager zakelijke dienstverlening bij Economische Zaken gemeente Groningen

Ook leuk om te lezen:

Hi!Noord: van zorg naar positieve gezondheid

Hi!Noord: van zorg naar positieve gezondheid

Op maandag 28 november jl. vond in Leeuwarden het Noord-Nederlandse Gezondheidsfestival plaats. Het festival was een initiatief vanuit het programma Health Impact Noord (Hi!Noord) dat aangejaagd wordt door het UMCG, de Aletta Jacobs School of Public Health, het Center of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool en het Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland (HANNN): allen partijen die het afgelopen decennium een belangrijke rol hebben...

Terugblik kick-off EBNN 2.0

Terugblik kick-off EBNN 2.0

In het Stadslab op het Suikerterrein in Groningen vond maandag 3 oktober 2022 de kick-off bijeenkomst plaats van de vernieuwde EBNN. Een uitgelezen kans voor de (nieuwe) boardleden - afkomstig uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid - om elkaar informeel te ontmoeten en met elkaar uit te wisselen wat we met elkaar van EBNN verwachten. Een mooie opkomst van ongeveer 50 deelnemers werden begroet door de kersverse voorzitter Meiltje de Groot...

Nieuwe voorzitter Economic Board Noord-Nederland 

Nieuwe voorzitter Economic Board Noord-Nederland 

Economic Board Noord-Nederland (EBNN) heeft een nieuwe voorzitter; Meiltje de Groot. Dat maakte voorzitter VNO-NCW Noord en waarnemend voorzitter EBNN Sieger Dijkstra op 12 juli 2022 bekend. Binnen deze nevenfunctie van de directeur van Groningen Airport Eelde gaat De Groot aan de slag om in samenwerking met de overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers de ontwikkelingen in het Noorden kracht bij te zetten. “We gaan er samen voor zorgen...