Selecteer een pagina

Noordelijke samenwerking Digitale Economie

Noord-Nederland heeft een sterk ontwikkelde IT-sector en dynamisch digitaal-ecosysteem. Afgelopen jaren zijn vele initiatieven ontstaan en is een brede samenwerking gegroeid. Ontstaan vanuit de EBNN, is Noorden Digitaal een netwerk van ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid die samenwerkt om digitalisering in Noord-Nederland een stap verder te brengen, gericht op versterking van de digitale economie en digitale samenleving. Dit doen we door te verbinden, laten stralen, betrekken en adviseren. Daarin onderscheidt Noord-Nederland zich ten opzichte van andere regio’s op het gebied van digitalisering.

Deze brede samenwerking leidde tot de lobby (2019) en organisatie (2020) van het congres Nederland Digitaal waarin het Rijk jaarlijks de Nationale Digitaliseringsstrategie evalueert en actualiseert. Dit congres vond uiteindelijk vanwege de pandemie in 2021 online plaats, mét actieve inbreng vanuit het Noorden. Het gaf het Noorden en onze bedrijven en kennisinstellingen een prachtig podium en versterkte de onderlinge samenwerking.

Onderzoeken

Afgelopen jaar is in opdracht van regionale overheden (provincies en gemeenten) onder andere een onderzoek uitgevoerd naar het digitale ecosysteem (RuG/E&E-advies). De management samenvatting kunt u hier lezen en het rapport zelf hier. Daarnaast was Noord-Nederland pilot voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een Regioscan Digitalisering om de verscheidenheid aan initiatieven gericht op de versnelling van digitalisering van mkb inzichtelijk te maken en te verbinden (Dialogic). Deze methodiek wordt nu landelijk verder uitgerold.

De bevindingen zijn dit jaar gedeeld in 4 sessies met stakeholders (‘Dream big-start small’; vraag-aanbod-kennis; roadmaps en instrumentarium; MKB-dienstverlening). De opgehaalde input wordt op dit moment uitgewerkt als bouwstenen voor het opstellen van een versnellingsprogramma voor digitalisering in Noord-Nederland in de komende 10 jaar.

Contouren

In het noorden groeit sterk de behoefte voor meer noordelijke samenwerking en onderlinge afstemming om te komen tot een gemeenschappelijke ambitie en agenda digitalisering Noord-Nederland. Basis is de Research- en Innovatiestrategie voor Slimme Specialisatie (RIS 3) voor Noord-Nederland en de rol die digitalisering kan spelen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het versnellen van transities in onder andere de energie, zorg en voedsel.

 

Stand van zaken

Het idee is een aantal roadmaps op te stellen, enerzijds op technologieën (onderzoek & innovatie), anderzijds op branches/sectoren, brede MKB, Human Capital en digitale vaardigheden.

Dit moet Q1 2023 leiden tot een gezamenlijke ambitie, doelstelling en een aantal programmalijnen wat als basis kan dienen voor versterking van het digitale ecosysteem en financieringsaanvragen bijvoorbeeld bij het Europese fonds.

Zie voor meer informatie over Noorden Digitaal www.noordendigitaal.nl

Ferdi Hendriks, lid van de stuurgroep Noorden Digitaal en accountmanager zakelijke dienstverlening bij Economische Zaken gemeente Groningen

Ook leuk om te lezen:

Vacature aanjager noordelijke economie

Vacature aanjager noordelijke economie

Economic Board Noord-Nederland is per direct op zoek naar een nieuwe aanjager noordelijke economie. Interesse? Hieronder lees je meer over de vacature. We nodigen geïnteresseerden uit zo spoedig mogelijk te solliciteren. Economic Board Noord-Nederland De Economic Board Noord-Nederland (EBNN) is een samenwerkingsverband van onderwijs, bedrijfsleven en overheid in de drie noordelijke provincies. Het verbindt, inspireert en zet aan tot actie. "Het...

Expeditie EBNN: naar concrete uitvoering van noordelijke strategie

Expeditie EBNN: naar concrete uitvoering van noordelijke strategie

Ruim zestig vertegenwoordigers van Noord-Nederlandse overheden, instellingen en bedrijven hebben zich gecommitteerd aan het uitvoeren van gezamenlijk vastgestelde plannen in het kader van de RIS3-strategie: de innovatiestrategie van en voor Noord-Nederland. De plannen hebben betrekking op een vijftal thema’s, te weten energietransitie, duurzaam bouwen,  gezond voedsel, vraaggestuurde zorginnovatie en circulariteit. Die thema’s...

Terugblik Boardmeeting EBNN

Terugblik Boardmeeting EBNN

Op maandag 13 februari kwam de board van EBNN weer bij elkaar bij de Health Hub in Roden. De middag startte met een woord van welkom van Meiltje de Groot en de oproep om samen te werken en nieuwsgierig te zijn naar de ideeën van anderen. En ook om ons zelf af en toe op de borst te durven kloppen in Noord-Nederland en te laten zien waar we mee bezig zijn, zonder dat het al helemaal “af is”. Verder riep Meiltje de boardleden op om zich aan...