Selecteer een pagina

Terugblik kick-off EBNN 2.0

Geschreven door Sabine Koebrugge

nov 3, 2022

In het Stadslab op het Suikerterrein in Groningen vond maandag 3 oktober 2022 de kick-off bijeenkomst plaats van de vernieuwde EBNN. Een uitgelezen kans voor de (nieuwe) boardleden – afkomstig uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid – om elkaar informeel te ontmoeten en met elkaar uit te wisselen wat we met elkaar van EBNN verwachten. Een mooie opkomst van ongeveer 50 deelnemers werden begroet door de kersverse voorzitter Meiltje de Groot en aanjager Sabine Koebrugge. Van iedere groep was een redelijk gelijk aantal vertegenwoordigers aanwezig.

Na een woord van welkom, stelde het tijdelijke Dagelijks Bestuur zich voor. Zij hebben zich vanaf januari ingezet om EBNN in een nieuwe vorm te steken.

Hans-Paul van der Snee en John Vernooij namen de aanwezigen mee in een inspirerend verhaal hoe Innovatiepact Fryslân (IPF) is ontstaan en is gegroeid. Hun kracht zit in het bouwen van coalities. Niet hiërarchisch, maar op basis van gelijkwaardigheid.

Het verhaal van gastspreker Peter Paul Gerbrands (Act to Be) sloot mooi aan bij het verhaal van Hans-Paul en John. Peter Paul gaf een interessant college over verandering en hoe we anders kunnen kijken om oplossingen te vinden. Soms ga je met elkaar aan de slag, maar weet je vooraf nog niet de oplossing. Hoe geef je elkaar optimaal de ruimte om in een complexe situatie tot een oplossing te komen? Juist door hiërarchie los te laten en bewust te zijn van uniekheid en diversiteit.  

Tot slot hebben de aanwezigen via een korte enquête aangegeven wat ze van de vernieuwde EBNN verwachten. De resultaten hebben we onder leiding van voorzitter Meiltje de Groot met elkaar besproken. Bovendien worden de uitkomsten van de enquête en de wensen van de aanwezigen meegenomen in het verdere vervolg. Dit betekent dat de focus van EBNN vooral zal liggen op het verbinden van diverse partijen en initiatieven en van daaruit economische ontwikkeling en innovaties zal aanjagen. Inhoudelijk zal de focus liggen op de energietransitie, circulaire economie, digitalisering en van zorg naar positieve gezondheid (RIS3). Vanuit de boardleden is er immers naast verbinden ook behoefte aan regie op activiteiten in Noord-Nederland. EBNN zal ook aandacht hebben voor de lobby vanuit het Noorden. Er is immers behoefte aan concrete, eenduidige boodschappen vanuit Noord-Nederland richting Den Haag en Brussel en bevordering van samenwerking tussen de verschillende lobbyisten in het Noorden.

De avond werd onder genot van een drankje en een hapje afgesloten. Wij kijken uit naar de volgende activiteit van de board, de innovatiemarkt op maandagmiddag 13 februari.


Ook leuk om te lezen:

Vacature aanjager noordelijke economie

Vacature aanjager noordelijke economie

Economic Board Noord-Nederland is per direct op zoek naar een nieuwe aanjager noordelijke economie. Interesse? Hieronder lees je meer over de vacature. We nodigen geïnteresseerden uit zo spoedig mogelijk te solliciteren. Economic Board Noord-Nederland De Economic Board Noord-Nederland (EBNN) is een samenwerkingsverband van onderwijs, bedrijfsleven en overheid in de drie noordelijke provincies. Het verbindt, inspireert en zet aan tot actie. "Het...

Expeditie EBNN: naar concrete uitvoering van noordelijke strategie

Expeditie EBNN: naar concrete uitvoering van noordelijke strategie

Ruim zestig vertegenwoordigers van Noord-Nederlandse overheden, instellingen en bedrijven hebben zich gecommitteerd aan het uitvoeren van gezamenlijk vastgestelde plannen in het kader van de RIS3-strategie: de innovatiestrategie van en voor Noord-Nederland. De plannen hebben betrekking op een vijftal thema’s, te weten energietransitie, duurzaam bouwen,  gezond voedsel, vraaggestuurde zorginnovatie en circulariteit. Die thema’s...

Terugblik Boardmeeting EBNN

Terugblik Boardmeeting EBNN

Op maandag 13 februari kwam de board van EBNN weer bij elkaar bij de Health Hub in Roden. De middag startte met een woord van welkom van Meiltje de Groot en de oproep om samen te werken en nieuwsgierig te zijn naar de ideeën van anderen. En ook om ons zelf af en toe op de borst te durven kloppen in Noord-Nederland en te laten zien waar we mee bezig zijn, zonder dat het al helemaal “af is”. Verder riep Meiltje de boardleden op om zich aan...