Selecteer een pagina
Nieuwe voorzitter Economic Board Noord-Nederland 

Nieuwe voorzitter Economic Board Noord-Nederland 

Economic Board Noord-Nederland (EBNN) heeft een nieuwe voorzitter; Meiltje de Groot. Dat maakte voorzitter VNO-NCW Noord en waarnemend voorzitter EBNN Sieger Dijkstra op 12 juli 2022 bekend. Binnen deze nevenfunctie van de directeur van Groningen Airport Eelde gaat De Groot aan de slag om in samenwerking met de overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers de ontwikkelingen in het Noorden kracht bij te zetten. “We gaan er samen voor zorgen dat we zaken in beweging zetten en een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling en welvaart in Noord-Nederland”, aldus De Groot. 

Voorzitter VNO-NCW Noord Sieger Dijkstra is blij met de benoeming: “Met Meiltje hebben we een voorzitter die goed in staat is om de mogelijkheden van Noord-Nederland over het voetlicht te brengen zowel in de regio als in Den Haag en Brussel.” 

De nieuwe voorzitter EBNN heeft zin om aan de slag te gaan: “Fryslân, Groningen en Drenthe hebben veel te bieden op het gebied van nieuwe energievormen zoals waterstof, maar ook de ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie, digitalisering, agrifood en gezondheid zijn veelbelovend. Tegelijkertijd zijn er ook de nodige uitdagingen waar niet alleen het Noorden mee te kampen heeft, zoals het vinden van voldoende en gekwalificeerd personeel. EBNN is het netwerk waar partijen vanuit overheid, onderwijs en bedrijfsleven samenkomen en is bij uitstek geschikt om elkaar te versterken en gezamenlijk innovaties en economische ontwikkeling aan te jagen.” 

Aanjager EBNN Sabine Koebrugge: “Heel fijn dat Meiltje ons team komt versterken zodat we in volle vaart aan de slag kunnen met de vernieuwde Economic Board Noord-Nederland. In de board zijn overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers vertegenwoordigd. Bovendien wordt de board binnenkort uitgebreid. Met deze uitbreiding verwachten we onder andere de kansen uit de Research- en Innovatiestrategie voor Slimme Specialisatie (RIS3) voor Noord-Nederland, die door SNN is opgesteld, op te kunnen pakken.” 

Sabine Koebrugge is in mei 2022 aan de slag gegaan als aanjager voor EBNN. Meiltje en Sabine zijn de komende tijd de gezichten van EBNN.  

Sabine Koebrugge is aanjager vernieuwde EBNN

Sabine Koebrugge is aanjager vernieuwde EBNN

Sabine Koebrugge is sinds 2 mei 2022 de aanjager Economic Board Noord Nederland. Zij wordt daarmee het gezicht van het vernieuwde board dat zich gaat inzetten voor de belangen van het Noorden met beeldbepalende leden vanuit ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen.

Sabine heeft zin om te beginnen: “Ik ben trots op het Noorden. Ik heb daarom ontzettend veel zin om samen met de ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden aan de slag te gaan om onze regionale daadkracht te laten zien. Als zelfstandig ondernemer heb ik ervaren hoe belangrijk het is dat partijen in onze regio met elkaar verbonden zijn en dat de landelijke politiek verder kijkt dan de Randstad. Als wij samen met elkaar de kracht van het Noorden bundelen én uitdragen, brengen we iets moois tot stand in de regio én voor het hele land. Neem contact met me op, want ik ga graag met u in gesprek!”

Voorzitter van de tijdelijke stuurgroep EBNN Sieger Dijkstra is blij met de komst van Sabine: “Met de energie en ambitie van Sabine hebben volgens mij de juiste aanjager gevonden die kan bijdragen aan de vernieuwing van EBNN. Zij is daarmee een aanwinst. Ik zie uit naar de samenwerking met haar om de board in de komende periode goed en structureel op de kaart te zetten!”

Meer informatie over Sabine kunt u vinden op haar profiel op LinkedIn

X